Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Jaarlijks krijgen veel mensen te maken met een nare ervaring zoals een inbraak of overval, verkeersongeval, lichamelijke- of psychische mishandeling, (seksueel-) misbruik, verlies van een geliefde, et cetera. Een groot deel van de mensen kan een schokkende ervaring goed verwerken. Een ander deel kan er later last van krijgen. Vaak ontstaan daardoor lichamelijke klachten die zich uiten in, slapeloosheid, angsten, depressieve gevoelens of herbelevingen die door het hoofd blijven tollen. Indien dit het geval is kan men meestal spreken van een Post traumatische stressstoornis (PTSS). Als deze klachten je dagelijks leven beïnvloeden zou je actie moeten ondernemen. Met de behandeling van EMDR is een enkelvoudige traumatische ervaring vaak met relatief weinig behandelingen te verhelpen.

Ook kunt u geholpen worden voor:

  • burn-out verschijnselen
  • relatie problemen
  • verstoorde rouwverwerking
  • fobieën
  • verslavingen

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van werd in 1989 beschreven door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro, tevens de ontwikkelaar van deze therapie. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methodiek.

Wanneer u iets meemaakt, wordt zo’n gebeurtenis in de hersenen verwerkt en opgeslagen. Als het een schokkende of traumatische gebeurtenis is, kan deze verwerking worden verstoord. Door gebrek aan communicatie van bepaalde hersendelen blijft deze gebeurtenis als het ware ‘hangen’.

EMDR kan deze communicatie weer op gang brengen, waardoor het verwerkingsproces alsnog voltooid wordt.