OmgangsbegeleidingWij bieden kinderen de mogelijkheid, onder begeleiding, weer contact op te bouwen met de ouder die ze soms al een lange tijd niet meer hebben gezien. Dit gebeurt meestal in een neutrale setting maar kan ook bij de ouder thuis zijn.

Omgangsbegeleiding is er om ervoor te zorgen dat alle partijen hun afspraken nakomen en het belang van de kinderen goed in het oog wordt gehouden.

De rechter kan omgangsbegeleiding opleggen als voorwaarde bij een omgangs- of zorgregeling. Ouders kunnen dit ook onderling afspreken, bijvoorbeeld in een mediationtraject.

Deze doelstelling wordt bij aanvang uitgewerkt in concrete doelen, zoals:

  • Ouders hebben voldoende zicht op de eigen (on)mogelijkheden als opvoeder
  • Contact/relatie tussen ouders en kind is zo optimaal mogelijk
  • Ouders hebben voldoende vaardigheden om af te stemmen op de specifieke eigenschappen/behoeften van hun kind
  • De omgang tussen kind en niet-verzorgende ouders is op gang gebracht

In het kennismakingsgesprek wordt met beide ouders het contact voorbesproken. Met de verzorgende ouder wordt besproken hoe hij/zij eraan mee kan werken dat de omgangsregeling in het belang van het kind goed verloopt. Gespreksthema's zijn: (mogelijke) reactie van kind op contact, reactie van de verzorgende ouder op het kind, verstrekken van informatie over functioneren van het kind tijdens omgangscontact en het geven van praktisch pedagogische adviezen.

Met de niet-verzorgende ouder wordt voorafgaand aan de omgang gesproken over de vormgeving van het contact, door te spreken over de verwachtingen die hij/zij heeft van de omgang. Er wordt kennis gemaakt met de mogelijkheden van de omgangsruimte. Tijdens en na afloop van het omgangscontact worden door de aanwezige begeleiders praktisch pedagogische adviezen gegeven in stimulerende, corrigerende en begrenzende zin en vindt reflectie plaats op het gedrag van ouder en kind en hoe dit te duiden.