Algemeen maatschappelijk werk (AMW)Algemeen maatschappelijk werk (AMW) is voor mensen die (tijdelijk) hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld bij spanningen in het gezin, opvoedingsvragen, depressieve klachten, geldproblemen, rouwverwerking, relatieproblemen of echtscheiding. De maatschappelijk werker helpt u in één of meer gesprekken om uw vraag helder te krijgen en uw probleem aan te pakken.

Samen kijkt u hoe u uw netwerk in kunt zetten om u te helpen. De maatschappelijk werker biedt praktische ondersteuning, advies en informatie over regelingen, uitkeringen, school of werk, kortingen en kwijtscheldingen. De maatschappelijk werker kan u de weg wijzen bij regelwerk en deskundige hulp inschakelen als dat nodig is (zowel intern als extern). Daarnaast biedt de maatschappelijk werker een luisterend oor en helpt u om met uw situatie om te gaan.

Bijvoorbeeld door gesprekken met u alleen, met u en uw partner of gezin. Als er meer hulpverleners bij uw situatie betrokken zijn, stemt de maatschappelijk werker met hen af om de hulp goed op elkaar aan te sluiten. Maatschappelijk werk helpt u om grip op uw situatie te krijgen, zodat u de situatie snel weer zelf aankunt.